Brev til Forbrukerrådet

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Forbrukerrådet

 

Kopi sendes til: Den norske lægeforening; Norsk sykepleierforbund; Helsetjenestens administrasjonsforbund; Norsk forening for biomedisinsk teknikk

Forbrukerrådet er opptatt av sikkerhetsproblematikken innen helsevesenet og MTF har foreslått å opprette en referansegruppe for prosjektet, hvor det bl.a. er foreslått en representant for forbrukerrådet.

En vil sette pris på å motta synspunkter på prosjektets opplegg, prosjektformål, sammensetning av referansegruppe o.l. Det er også ønskelig med forslag til representanter i den foreslåtte referansegruppe.

Et brev til Forbrukerrådet

Legg igjen en kommentar