Referat fra styremøte, 26.11.1984.

Sted: Telox A/S.

Saksliste:

39/84   Det ble referert fra Per’s brev vedr. landsmøte -85.

40/84   Følgende representanter er oppnevnt av Landsmøte i NIFO’s Kommuneavdeling.

41/84   Ikke ferdig, frist til 20. desember. Rune Fensli tar kontakt med Egeland i «Helsetjenesten» for å viderebehandle saken

Les resten av innholdet i:

Referat fra styremøte, 26.11.1984

.

 

 

Legg igjen en kommentar