Forslag om nedsettelse av et utvalg

Styret i MTF har foreslått å nedsette et utvalg for å underbygge styrets forslag til plassering i det offentlig regulativ for medisinsk teknisk personell

Dette emnet kom opp under sak 40/84 på MTF’s styremøte den 26.11.1984.

Sak 40/84:

NITO’s sykehusutvalg – orientering v/Jan. I referatet fra sak 40/84 fremgår at sykehusutvalget bl.a. behandlet det lave lønnsnivået for med.tekn.personell.

Mandat:

Utvalget skal arbeide ut fra de forslag til organisasjonsstruktur som er omtalt i MT-2/84, se på ansvarsområder og arbeidsoppgaver og ut fra dette komme med forslag til stillingsplassering.

Forslag om nedsettelse av et utvalg

 

Legg igjen en kommentar