Brev fra Rogaland fylkeskomune

Fra: Rogaland fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Fylkeshelsesjefen er positiv til iverksettelse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Utarbeidelse av et standardisert vedlikeholdssystem vil ventelig øke sikkerhetsnivået ved helseinstitusjonene.

En anser det naturlig at personer knyttet til teknisk sektor ved sykehus blir representert i referansegruppen.

Et brev fra Rogaland fylkeskommune

 

Legg igjen en kommentar