Brev fra Regionsykehuset i Trondheim

Fra: Regionsykehuset i Trondheim
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Trondheim finner det prosjekt som foreslått i MTF’s brev av 21. november 1984 av stor interesse og av betydelig interesse for sykehuset.

Kvalitetssikring av de medisinsk tekniske tjenestene og økning av sikkerhetsnivået innen sykehusets tekniske apparatpark opptar Regionsykehuset meget.

Det opplegget som er skissert i MTF’s brev for prosjektet synes ut fra Regionsykehusets synspunkt å være et ærgjerrig og svære interessant mål. Klarer man å gjennomføre dette, og omsatt innholdet i praktisk arbeid vil norsk sykehusvesen være betydelig bedre stilt ved inngangen av 1990 årene.

Et brev fra Regionsykehuset i Trondheim

Legg igjen en kommentar