Brev fra Sandefjord sykehus

Fra: Sandefjord sykehus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til MTF’s brev av 21. november 1984.

Sandefjord sykehus gir kommentarer i forbindelse med den vedlagte foranalysen:

  • Det blir gitt støtte til prosjektformålet
  • Det anbefales en enklere prosjektorganisasjons, slik at man lettere kan komme fram til konkrete resultater av prosjektarbeidet
  • Sandefjord sykehus håper at ambisjonene for prosjektet legges på et realistisk nivå, slik at resultatene av arbeidet kan komme til nytte innenfor den økonomiske og bemanningsmessige rammen som det enkelte sykehus i dag arbeider innenfor.

Et brev fra Sandefjord sykehus

 

 

Legg igjen en kommentar