Brev fra Sentralsjukehuset i Rogaland

Fra: Sentralsjukehuset i Rogaland
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsjukehuset vurderer arbeid med kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester som meget viktig og vil gjerne støtte initiativ som kan legge til rette for forbedringer på dette felt.

I den grad det anses nødvendig vil en også kunne stille til disposisjon opplysninger om de systemer som etterhvert er utviklet og tatt i bruk ved sykehuset.

En regner med at prosjektet blir mer konkretisert etterhvert og at spørsmålet om bidrag til finansiering blir tatt opp i denne sammenheng. Som det vil være kjent er sykehusenes muligheter for å dekke utforutsatte utgifter svære begrenset.

Et brev fra Sentralsjukehuset i Rogaland

Legg igjen en kommentar