Brev fra Norsk Sykepleierforbund

Fra: Norsk Sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Viser til MTF’s brev av 28.11.84 der Norsk sykepleierforbund blir bedt om å gi tilslutning til og anbefaling av igangsettelse av et prosjekt vedrørende kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på at et slikt prosjekt blir iverksatt, da det er NSF’s inntrykk at dette har vært etterlyst av flere helsepersonellgrupper i lengre tid. NSF vil derfor gjerne gi anbefaling til at dette blir iverksatt.

NSF har innen innvendinger mot det foreslåtte opplegg for prosjektet, verken når det gjelder prosjektformål eller sammensetning av den foreslåtte referansegruppe.

Et brev fra Norsk Sykepleierforbund

 

 

Legg igjen en kommentar