Brev fra Rikshospitalet

Fra: Rikshospitalet
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 21. november 1984.

Rikshospitalet mener det er et stort behov for å komme videre når det gjelder kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester. Dette må omfatte tiltak både på det enkelte sykehus og tiltak i sentral (statlig) regi. Derfor støtter Rikshospitalet MTF’s tiltak, men mener det må koordineres med andre tiltak på området.

Når det gjelder sammensetningen av referansegrupper etc., mener Rikshospitalet disse i for liten grad trekker inn kompetanse fra fagområder som har lang erfaring i sikkerhetsarbeid. Blant institusjoner som har slik kompetanse kan nevnes Det Norske Veritas, Forsvaret, Skipsfarten, industri og industriell forskning innenfor oljeprodukter og militærprodukter etc.

Et brev fra Rikshospitalet

 

Legg igjen en kommentar