Brev fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund

Fra: Helsetjenestens Administrasjonsforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til MTF’s brev hit av 28. november 1984 vedr. igangsetting av et prosjekt om ovennevnte tema.

I brevet er det bl.a. foreslått opprettet en referansegruppe for prosjektet, hvor det bl.a. er foreslått en representant fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund. Representanten fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund i referansegruppen blir teknisk sjef ved Rikshospitalet, sjefingeniør William Seterelv.

Et brev fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund

 

Legg igjen en kommentar