Brev fra Hedmark Sentralsjukehus

Fra: Hedmark Sentralsjukehus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til henvendelse av 21/11-84 vedr. iverksettelse av et prosjekt for kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

De forhold som nevnes i overstående skriv, bl.a. nettopp dette forhold at sykehusene benytter utstyrstyper som ikke omfattes av dagens kontrollordninger, synes høyst aktuelle som tema i nevnte prosjektarbeid. Fra Hedmark Sentralsjukehus vil en gi sin prinsipielle tilslutning til et prosjekt som forhåpentligvis kan resultere i et standardisert vedlikeholdssystem for alle aktuelle utstyrskategorier, og vil derfor anbefale at nevnte forprosjekt igangsettes.

Et brev fra Hedmark Sentralsjukehus

Legg igjen en kommentar