Lønns- og organisasjonsmessig plassering av personell ved sykehusenes MTA’er

NIF er i gang med å formulere kravene for de sentrale justeringsforhandlingene som skal føres våren 1985. I den anledning tillater Norske Sivilingeniørers forening, KIE seg å komme med følgende forslag som skal denne grunnlag for det videre arbeid med å innplassere medisinsk teknisk personell på et riktig lønnsnivå i det offentlige regulativ.

Les forslag i:

Lønns- og organisasjonsmessig plassering av personell ved sykehusenes MTA

 

Legg igjen en kommentar