Brev fra Telox

Fra: Telox
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til rundskriv av 21. november 1984 hvor MTF ønsker synspunkter og forslag i forbindelse med det aktuelle prosjekt.

Telox vil med dette underrette MTF om at svar vil bli gitt gjennom Olje- og energidepartementet, i samråd med Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og Telox A/S. Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr.

Et brev fra Telox

Legg igjen en kommentar