Brev fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag

Fra: Fylkeslegen i Nord-Trøndelag
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 21. november hvor MTF har sendt ut en orientering om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester. Det er foreslått å iverksette et prosjekt for å øke sikkerheten ved sykehusene gjennom utarbeidelse av standardiserte vedlikeholdsprogrammer.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener at det må være en oppgave for fylkeskommuner og kommuner som ansvarlig for helsetjenesten å sørge for utvikling av hensiktsmessige egenkontrollsystemer.

Fylkeslegen vil på denne bakgrunn gi sin støtte til det initiativet som er tatt fra MTF.

Les resten av innholdet i:

Et brev fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag

Legg igjen en kommentar