Brev fra Regionsykehuset i Tromsø

Fra: Regionsykehuset i Tromsø
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Tromsø finner MTF’s initiativ vedr. prosjektet både nyttig og nødvendig.

Med hensyn til deltakelse i prosjektets styrende og utførende organer, forutsetter Regionsykehuset i Tromsø at MTF har full oversikt over aktuelle kandidater fra RST. Det synes rimelig at Regionsykehuset i Tromsø blir representert i flere av arbeidsgruppene. Det finnes ingeniører ved Medisinsk teknisk seksjon med årelang erfaring med de vanglist forekommende utstyrstyper, og sykehusets elektro- og maskintekniske ledere er bevandret i faste installasjoner for strøm og flytende medier.

RST’s representanter i gruppene vil oppebære sin vanlige lønn under deltakelse i prosjektet.

Et brev fra Regionsykehuset i Tromsø

 

Legg igjen en kommentar