Forslag om opprettelse av felles fagråd

Forslag om opprettelse av felles fagråd for utdanning av medisinsk teknisk personell til helsevesenets laboratorier.

Gjennom mange år har det nå vært vanlig å kalle personell ved sykehus som til daglig har med reparasjon, vedlikehold og kontroll av ulike typer medisinsk og medisinsk teknisk utstyr for medisinsk teknisk personell. Denne yrkesgruppe har sin bakgrunn fra tekniske fagskoler, ingeniørhøyskoler eller tekniske høyskoler innenfor fagene elektro, mekanikk eller teknisk fysikk.

MTF tror det er svært uheldig at to personellgrupper innen helsevesenet med ulike oppgaver gis betegnelsen medisinsk/teknisk personell.

MTF’s forslag er at ordet teknisk helt utelates fra stillingsbetegnelser til laboratoriepersonell selv om de skulle ha noen tekniske fag i sin utdannelse. På den måten kan man forhindre uheldige sammenblandinger.

Forslag om opprettelse av felles fagråd for utdanning av MT personell til helsevesenets laboratorier

 

Legg igjen en kommentar