Medisinsk tekniske tjenester ved somatiske sykehus

MTF er kjent med at Sosialdepartementet arbeider med planer for bl.a. å endre kontrollrutiner for medisinsk teknisk utstyr ved sykehusene og opprette nye koordinerende organer for systematisering av de erfaringer man allerede har og i fremtiden vil få fra uhell og ulykker ved bruk av eller feil på medisinsk teknisk utstyr.

Medlemmer i MTF har betydelig kompetanse og lang erfaring innen områdene kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. MTF tillater seg derfor å be Departementet om å få nye forslag til forskrifter oversendt til gjennomsyn og uttalelse så snart disse er ferdig utarbeidet.

MTT ved somatiske sykehus

Legg igjen en kommentar