1 Brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Fra: Norske Kommuners Sentralforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norske Kommuners Sentralforbund anser MTF’s initiativ som verdifullt. Forbundet vil imidlertid vente med å gi en vurdering av det foreslåtte prosjekt til dette har vært diskutert  i et sykehussjefmøte.

1 Et brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Legg igjen en kommentar