2 Brev fra Telemark fylkeskommune

Fra: Telemark fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Nødvendig kvalitetsmessig vedlikeholdsoppfølging og sikring av et stadig mer omfattende medisinsk tekniske utstyr i sykehusene har vært, og er fortsatt et problem.

En ser derfor positivt opplegg for vedlikeholds- og kontrollrutiner på medisinsk teknisk utstyr.

Det understrekes at en ved ovennevnte uttalelse ikke binder fylkeskommunen når det gjelder eventuelt økonomisk engasjement i prosjektet. Dette gjelder også spørsmålet om et forslag om eventuelle representanter i den foreslåtte referansegruppen og styringsgruppen.

2 Et brev fra Telemark fylkeskommune

 

 

Legg igjen en kommentar