Brev fra Fylkeslegen i Akershus

Fra: Fylkeslegen i Akershus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til skriv av 21/11 – 1984.

Fylkeslegen har mottatt gjenpart av brev fra fylkeslegen i Nord-Trøndelag av 16/1 d.å. i sakens anledning.

Fylkeslegen slutter seg til de synspunkter som der er kommet til uttalelse og håper det kan taes hensyn til disse under det videre arbeid med prosjekt og vil gi sin tilslutning til igangsettelse av et forprosjekt.

Et brev fra Fylkeslegen i Akershus

 

Legg igjen en kommentar