Innhenting av data vedrørende jording av transportabelt elektromedisinsk utstyr

TELOX, Det særlige tilsyn, har bedt MTF om bistand til innhenting av data vedr. kvalitet av jordforbindelse i nettledninger på transportabelt elektromedisinsk utstyr.

Derfor distribueres et spørreskjema om dette emne til 20 av landets sykehus. Spørsmålene er av en slik art at trolig er svært få sykehus som har mulighet for å gi nøyaktige svar.

IEC-dokumenter til uttalelse

Fra Telox har MTF fått følgende dokumenter til uttalelse innen 31.3.85.:

  1. Guidelines for administrative, medical and nursing staff concerned with the safe use of medical equipment.
  2. General guidelines for the safe application of medical elektrical equipment.
  3. IEC 601-2 Part 2: Particular requirements for safety of transport incubators.

Innhenting av data vedr.jording

Legg igjen en kommentar