Brev fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

Fra: Fylkeslegen i Sør-Trøndelag
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 21. november 1984, hvor MTF har sendt ut en orientering om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Fylkeslegen viser til uttalelse av 16. januar 1985 fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag og slutter seg fullt ut til denne.

Et brev fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

 

Legg igjen en kommentar