Brev fra Troms fylkeskommune

Fra: Troms fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Fylkeshelsesjefen i Troms henviser til MTF’s brev av 21. november 1984 hvor MTF ber om synspunkter på igangsettelse og gjennomføring av et prosjekt som skal omfatte kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Fylkeskommunens to sykehus ved administrasjonen har begge uttalt seg positivt til prosjektet.

Fylkeshelsesjefen vil derfor slutte seg til prosjektutformingen i henhold til oversendt materiell. Når det gjelder forslag til representanter i referanse- og styringsgruppene, vil en måtte komme tilbake til dette når søknad om midler til gjennomføring av prosjektet foreligger.

Et brev fra Troms fylkeskommune

 

Legg igjen en kommentar