Brev fra direktøren for Akershus fylkes sykehusstell

Fra: Direktøren for Akershus fylkes sykehusstell
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sykehusdirektøren i Akershus har ingen spesielle merknader til prosjektets opplegg, prosjektformål, sammensetning av referansegruppe o.l. Det anbefales at det settes i gang et forprosjekt.

Akershus fylkessykehuset har på det nåværende tidspunkt ikke forslag til representanter i den foreslåtte referansegruppe eller styringsgruppe.

Et brev fra direktøren for Akershus fylkes sykehusstell

Legg igjen en kommentar