Brev til Fylkeslegen i Tromsø

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Fylkeslegen i Troms

 

Rune Fensli beklager for at vedlegget om foranalyse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» ikke var vedlagt et brev til Fylkeslegen i Troms datert 17/12-84.

Vedlagt oversendes et eksemplar av MTF’s tidsskrift «Medisinsk Teknikk» nr 1. januar 1985, hvor denne foranalysen er gjengitt på side 15.

Det finnes ikke vedlagt foranalysen, derfor er det umulig å referere til dette dokumentet.

Et brev til Fylkeslegen i Troms

Legg igjen en kommentar