Brev fra Norsk teknisk audiologisk forening

Fra: Norsk teknisk audiologisk forening
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

De fleste av landets 25 hørselsentraler har egen audioingeniør. Fagpersonell i Norsk teknisk audiologisk forening har det daglige driftsansvar for audiologisk utrustning som omfatter diagnostisk apparatur for øre-lidelser, utstyr for rehabilitering med tekn. hj. midler og akustisk måleutstyr bl.a. for kalibrering og vedlikehold.

Kvalitetssikring av utstyr vil ha direkte betydning for personsikkerheten, og de samme krav som gjøres gjeldende for tilsvarende utstyr ved nevrologiske avdelinger må også innføres for utstyr her.

Norsk teknisk audiologisk forening vil være med til å forbedre den generelle driftssikkerhet for elektromedisinsk utstyr.

Et brev fra Norsk teknisk audiologisk forening

Legg igjen en kommentar