Brev fra Norske Sivilingeniørers Forening

Fra: Norske Sivilingeniørers Forening
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Lønns- og organisasjonsmessig plassering av personell ved sykehusenes medisinsk-tekniske avdelinger

KIE’s styre behandler for tiden opplegget for justeringsoppgjøret pr. 1.1. 1985. I den forbindelse vil MTF’s brev bli tatt med som en del av grunnlagsmaterialet.

Et brev fra Norske Sivilingeniørers Forening

Legg igjen en kommentar