Brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Fra: Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsykehuset vil anbefale at prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» bli iverksatt, og ansatte ved Sentralsykehusets medisinsk-tekniske avdeling stilles til disposisjon som deltakere i prosjektet.

Et brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Legg igjen en kommentar