Forslag til endring av vedtekter for MTF

§ 4 Medlemskap:

Endringsforslag:

  1. Medlemskap i foreningen er personlig.
  2. Medlemmer kan være personer som arbeider innen fagområdet medisinsk teknikk og som er ansatt ved:
  • norske helseinstitusjoner;
  • norske forskningsinstitusjoner og universitet;
  • norske produksjon- og leverandørfirma av MTU

§ 5 Stemmerett:

Alle medlemmer unntatt firmarepresentanter har stemmerett ved medlemsmøter og generalforsamling. Firmarepresentanter har tale- og forslagsrett. Hvert medlem har 1 stemme.

Forslag til endring av vedtekter for MTF

Legg igjen en kommentar