1 Kurs i røntgenteknikk, strålingsfysikk og strålevern

En oversikt over foreløpig regnskap (inntekter, kursavgift, innbetaling lunsj osv.).

Overskudd overføres til foreningens hovedkasse. Endelig detaljregnskap tas opp og oversendes foreningens kasserer senere.

Oversikt over regnskap, kurs i røntgenteknikk

Lagre