Ang. foredrag om sikkerhet i sykehus

MTF har laget et utkast til artikkel som foreningen ønsker å trykke i aprilnummeret av «Medisinsk Teknikk».

Sikkerheten i sykehus

Hva skal det legges i uttrykket «sikkerhet i sykehus»? Kanskje er det:

 • sikkerhet for å få rett behandling for sine plager
 • sikkerhet mot at behandlingen skal kunne føre til unødvendige og utilsiktede bivirkninger
 • sikkerhet mot at utstyr som benyttes under behandlingen skal føre til skade p.g.a.: feil på utstyret eller feil bruk av utstyr
 • sikkerhet mot at det skal kunne oppstå skader på behandlende personell under utøvelse av deres yrke

Les om:

 • Internasjonale avtaler
 • Kvalitetssikring
 • Ansvar
 • Kontroll
 • Teknisk utvikling
 • Brukervennlighet
 • Pasientforsikring

i:

Ang. foredrag om sikkerhet i sykehus

Legg igjen en kommentar