Brev fra Anestesisykepleiernes Landsgruppe

Fra:  Anestesisykepleierne Landsgruppe av Norsk sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund viser til brev fra MTF av 28. november 1984.

ALNSF er av den oppfatning at formålet med  prosjektet: «Å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdsystem», er godt.

Idet ALNSF antar at «forprosjektet» allerede er igangsatt, ser ALNSF frem til å høre nærmere fra MTF når arbeidet kommer igang.

Et brev fra Anestesisykepleiernes Landsgruppe

Legg igjen en kommentar