2 Kurs i røntgenteknikk, strålingsfysikk og strålevern

Kurset ble avhold 6.-8. mars 1985.

Jan Holteng (styremedlem og kursleder) takker styret for MTF for det gode samarbeidet og all støtte ved gjennomføringen av kurset.

De innkomne vurderingsskjemaer etter kurset er gjennomgått og resultatene er ført opp i vedlagte tabeller. Tabellene er basert på 24 skjemaer levert av teknisk personell samt 5 skjemaer levert av radiografer.

Med alle svakheter slike vurderingsskjemaer har, er MTF godt fornøyd med resultatet. Det er god samsvar mellom interessen for det enkelte emne og utbyttet av foredragene.
Se sammenstilling av resultatene fra vurderingsskjemaene i:

Kurs i Røntgenteknikk, strålingsfysikk og strålevern, 1985