Brev til Hedmark fylkeskommune

Fra: Hedmark fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sykehussjefen i Hedmark fylkeskommune ser positivt på MTF’s initiativ til å bedre rutinene (vedlikehold, opplæring m.v.) i tilknytning til medisinsk teknisk utstyr.

Etter sykehussjefens oppfatning kan det synes hensiktsmessig med en samordning av MTF’s prosjektplaner og foreliggende utregningsresultat fra den departementsoppnevnte arbeidsgruppen. Det må skapes et best mulig grunnlag/utgangspunkt for videreføringen av dette arbeidet, med snarlige resultater som mål.

Et brev fra Hedmark fylkeskommune

Legg igjen en kommentar