Juridisk ansvar

Det vises til tidligere korrespondanse hvor det framkommer at en av de sakene Norsk Sykepleierforbund ønsker samarbeid med MTF om, er å utrede det juridiske ansvar ved bruk av medisinsk teknisk utstyr.

I Norge finnes et overordnet organ for godkjenning og kontroll av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg er kontroll en viktig del av rutinene før slikt utstyr taes i bruk.

En viktig problemstilling som oppstår, er hvilket juridisk ansvar sykepleierne har hvis noe går galt og det skjer skade på pasienten. Det tenkes i forhold til:

  • kontrollrutiner
  • den som har ordinert bruk av slikt utstyr
  • sykehuseier
  • overordnet godkjennings- og kontrollorgan

Juridisk ansvar

Legg igjen en kommentar