Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Strålevernutvalget i Norsk Radiografforbund (NRF) har behandlet forslaget til prosjekt: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» på et av sine møter.

Strålevernutvalgets medlemmer har et sterkt ønske om at det skal bli et bedre kontrollapparat, og at dette ikke skal ha for mye firmaorientert påvirkning.

Kommentarer til prosjektforslaget:

NRF ønsker representant i arbeidsgruppene.

Les flere kommentarer til prosjektforslaget i:

Et brev fra Norsk Radiografforbund

Legg igjen en kommentar