Søknad om økonomisk støtte til informasjonsvirksomhet

MTF er en ideell faglig forening for medisinsk teknisk personell ansatt i norske sykehus. Foreningens formål er bl.a. å fremme sikker bruk av medisinsk teknisk utstyr.

En viktig del av foreningens arbeid er informasjonsvirksomhet. For dette formålet utgis tidsskriftet «Medisinsk Teknikk», som er landets eneste tidsskrift innen det medisinsk tekniske fagområdet.

Det er et sterkt behov for et tekstbehandlingsanlegg for fremstilling og tilrettelegging av stoff til tidsskriftet. Det ville dessuten være ønskelig å ha noen midler til dekning av utgifter som er forbundet med innsamling og bearbeiding av stoff, og til trykking og utgivelse.

På dette grunnlag søkes herved om økonomisk støtte fra Konsesjonsavgiftsfondet til anskaffelse av produksjonsmateriell og til delvis dekning av løpende driftsomkostninger til tidsskriftet.

Søknad om økonomisk støtte til informasjonsvirksomhet

 

 

Legg igjen en kommentar