Referat fra møte i «Medisinsk Teknikk», NSF

Det blir diskutert følgende:

  • Pågående kurs- og seminaraktiviteter innenfor fagområdet
  • NIF’s plass i bildet
  • Økonomi/kursavgift
  • Ressurspersoner
  • Forholdet til Den Norske Lægeforening
  • Konkrete prosjekter/organisering av arbeidet

Følgende kurs for 1985 er planlagt:

  1. Operasjonsstuens tekniske hjelpemidler (avholdt)
  2. Pasientovervåking – respirasjonsorganene
  3. Bruk av EDB i helsetjenesten

Referat fra møte i Medisinsk Teknikk, NSF

Legg igjen en kommentar