Innkalling til styremøte, 28.-30.06.1985

Sted: Tønsberg.

Saksliste:

9/85   Referatsaker.

10/85   Økonomisk oversikt.

11/85   Ansvars- og eierforhold for «Medisinsk Teknikk».

12/85   Medlemskapsbetingelser.

13/85   Rapport om organisering av medisinsk tekniske tjenester.

14/85   Brev fra NSF om juridisk ansvar.

15/85   Tillitsverv, arbeidsfordeling.

16/85   Landsmøte 1985. Generalforsamling. Seminar.

17/85   Eventuelt.

Ang. styremøte i Tønsberg 28.-30. juni 1985

Les resten av innholdet i:

Innkalling til styremøte, 28.-30.06.1985

 

 

Legg igjen en kommentar