Organisasjon av MTT på sykehus

Det vedlegges organisasjonsstruktur av Det Norske Radiumhospital

1. Hovedstruktur
2. Utvalg og råd
2.1. For avdelingsadministrasjonen
2.2 For stråleterapifunksjonen
2.3. For diagnostikkfunksjonen
2.4. Råd for service til ikke-radiologiske avdelinger
2.5. Faglige foreninger
3. Spesielle funksjoner

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt, samt figurer for organisasjonsstruktur i:

Organisasjon av MTT på sykehus

Legg igjen en kommentar