Brev fra Buskerud fylkeskommune

Fra: Buskerud fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

MTF ønsket tilslutning til prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Saken er behandlet i hovedutvalget for helse- og sosial- sektoren i møte 07.03.85, og i Buskerud fylkesutvalg 29.05.85.

Vedtaket for fylkesutvalget lyder som følger:

«Fylkesutvalget godkjenner at det ytes et årlig tilskudd på kr 6.500 til prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Prosjektet forutsettes å vare i 2-3 år. Utgiftene innarbeides i budsjettet for 1986. Eventuelle utgifter må belastes og dekkes innenfor helsekapitlet».

Et brev fra Buskerud fylkeskommune

 

Legg igjen en kommentar