Ansvarsforhold for utgivelse av fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk

Sak 7/85:

Vedtekter for MTF, vedtatt på konstituerende generalforsamling 7. mai 1984, fastslår i § 11 bl.a. følgende:

«Foreningen utgir tidsskriftet «Medisinsk Teknikk». Dette tidsskriftet er foreningens medlemsblad og offisielle organ».

Videre fattet den konstituerende generalforsamling, den 7. mai, følgende vedtak under sak 12 – utgivelse av tidsskrift:

  1. Foreningen skal utgi et eget medlemsblad/tidsskrift
  2. Foreningens styre skal fungere som redaksjonskomité

Les resten av innholdet i:

Ansvarsforhold for utgivelse av fagtidsskriftet MT

Legg igjen en kommentar