Notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Styret for MTF, NFBT, NFMS og FSTL

 

1. Utgangspunkt:

Samarbeidet omkring tidsskriftutgivelsen har vist seg å være problematisk. Fra tid til annen klages det over manglende direktiver og dårlig koordinering. Dette skyldes nok at det ikke er gjennomført nødvendig samkjøring av de ansvarlige fra de samarbeidende foreninger, og det har vært noe uklart hvilket ansvar de ulike medarbeidere skal ha.

Det er utarbeidet et notat som et diskusjonsgrunnlag for en vurdering av fremtidig tidsskriftutgivelse, og alternative driftsformer.

2. Alternative driftsformer – mulige løsninger:

A: Omorganisering

B: Sammenslåing med helsetjenesten

C: Samarbeide med universitetsforlaget

3. Forslag til organisasjonsplan:

A: Selvstendig tidsskriftutgivelse

B: Sammenslåing/samarbeid

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar