Brev fra Statens institutt for strålehygiene

Fra: Statens institutt for strålehygiene
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

MTF planlegger et landsomfattende prosjekt med det formål å sikre kvalitet av tjenester og øke sikkerheten ved sykehusene. Etterat den nye «Loven om statlig tilsyn med helsetjenesten» trådte i kraft 1. april 1984 er problemet med egenkontrollen og gjennomføringen av denne blitt særlig aktuell.

Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) ser positivt på at vedlikehold av medisinsk apparatur og sikring av korrekt funksjon styrkes ved sykehusene.

SIS og representative foreninger (bl.a. Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk, Norsk Selskap for Nukleærmedisin, Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk, Medisinsk Teknisk Forening og muligens flere) bør samarbeide slik at man får utnyttet de forskjellige gruppers spesialkompetanse på den beste måten.

Et brev fra Statens institutt for strålehygiene

 

Legg igjen en kommentar