Referat fra møte i «Ad-hoc»-komité for Medisinsk Teknikk

Det var oppsatt saksliste for møtet:

  1. Avklaring samarbeid med NIF (kollisjon med andre kurs)
  2. Hvilke prosjekter bør det satses på i løpet av 1 år?
  3. Eventuelt.

Det ble vist til møteinnkalling med vedlagt referat fra møte 24. mai d.å. samt innkommet kommentarer fra Cappelen og Smeby.

Les resten av innholdet i:

Referat fra møte i Ad-hoc-komite for MT

Legg igjen en kommentar