Ad. juridisk ansvar som bruker av MTU

Styret i MTF har behandlet problematikken omkring juridisk ansvar ved anvendelse av MTU, og har kommet med følgende bemerkninger/forslag:

Det formelle juridiske ansvar er tillagt direktøren/sykehuseieren. Likevel oppstår problemstillingen omkring dette med ansvar ved bruk av MTU. Denne problematikken er blitt drøftet i forskjellige fora.

Ettersom dette spørsmålet opptar flere og flere, vil styret MTF foreslå at det nedsettes et eget arbeidsutvalg med representanter fra:

  1. Den Norske Lægeforening
  2. Norsk Sykepleierforbund
  3. Medisinsk Teknisk Forening (MTF)

Juridisk ansvar som bruker av MTU

 

Legg igjen en kommentar