Brev til Norsk Sykepleierforbund

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til:  Norsk Sykepleierforbund

 

Ad. brev av 02.04.85 vedr. juridisk ansvar

Styret i MTF har behandlet dette, og vil komme med følgende bemerkninger/forslag:

Det formelle juridiske ansvar er tillagt direktører/sykehuseieren.

Likevel oppstår problemstillinger omkring dette med ansvar ved bruk av Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU), fordi MTF selv, og med rette føler at dette er noe som angår foreningen direkte som brukere, kontrollører og servicepersonell.

Ettersom dette spørsmålet opptar flere og flere, vil styret i MTF foreslå at det nedsettes et eget arbeidsutvalg med representanter fra:

  1. Den Norske Lægeforening
  2. Norsk Sykepleierforbund
  3. Medisinsk Teknisk Forening (MTF)

Et brev til Norsk Sykepleierforbund

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar