Nei til nye kontrollordninger for MTU

Vedlagt følger et avisinnlegg som stiller seg kritisk til de foreslåtte nye kontrollordninger for medisinsk teknisk utstyr.

Istedet foreslås at statlige midler brukes til å sette igang regionalisert medisinsk teknisk virksomhet.

Nei til nye kontrollordninger for medisinsk utstyr

Medisinsk-teknisk utstyr er idag en uunnværlig del av sykehusdriften, hva er en røntgenavdeling uten røntgenutstyr? Det er alminnelig akseptert ar standarden på det medisinsk-tekniske utstyret ved våre sykehus er for dårlig. Det er derfor prisverdig at det ser ut til at det blir bevilget midler over Statsbudsjettet til bedring av forholdene.

Les resten av innholdet i:

Nei til nye kontrollordningen for MTU

 

Legg igjen en kommentar