Vedrørende juridisk ansvar ved bruk av MTU

Det vises til MTF’s brev, datert 18.7.85, og til tidligere korrespondanse i samme sak.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier seg glad for MTF’s forslag om at det nedsettes et eget arbeidsutvalg som kan arbeide med problemstillinger i forbindelse med bruk av medisinsk teknisk utstyr.  Norsk Sykepleierforbund støtter forslaget og stiller seg positive til å være med på dette arbeidet.

Vedr. juridisk ansvar ved bruk av MTU

Legg igjen en kommentar