Vedrørende Komité for medisinsk teknikk – oppnevning

Norske Sivilingeniørers Forening, NIF, etter noen tid, på nytt tatt opp fagområdet Medisinsk Teknikk som et aktuelt område for for foreningens kurs- og konferansevirksomhet.

NIF’s Fagstyre behandlet referatene fra de to avholdte møter om saken i sitt siste møte og ga sin tilslutning både til de ideer som var fremkommet og til sammensetning av den foreslåtte komité som skal arbeide videre med temaet.

NIF håper at MTF vil medvirke i arbeidet og at en representant kan bli utpekt så snart som mulig.

Vedr. komite for medisinsk teknikk – oppnevning

 

Legg igjen en kommentar